اجرای صفر تا صد امور مالی و مالیاتی

این برنامه تحت عنوان ” طرح صفر تا صد ” به گونه ای طراحی گردیده که طی یک برنامه زمانبندی مشخص کلیه امور مالی و مالیاتی شرکت ، توسط کارشناسان تیم اجرایی به انجام رسیده و تمامی گزارشات آن بطور منظم به مدیریت شرکت ارائه گردد .
همچنین نحوه برنامه ریزی ساعات کار استفاده از کارشناسان تیم اجرایی بگونه ای تنظیم گردیده که متناسب با نیاز شرکت به میزان کار مفید و بهینه ، از مدت زمان خدمات هر کارشناس استفاده شود .
این امر سبب کاهش چشمگیر حقوق پرداختی کارفرما تا میزان یک سوم حق الزحمه واقعی تیم اجرایی ، در قبال ارزش بهره وری برابر با آن میگردد .

ویدیو توضیحات کامل درباره اجرای صفر تا صد امور مالی و مالیاتی

خدمات حسابداری ، مالیاتی و اداری


خدمات مالی و حسابداری :

– انجام کلیه امور حسابداری شرکت های بازرگانی ،  تولیدی و خدماتی
– نظارت بر واحد مالی جهت کنترل اسناد حسابداری
– ساماندهی و به روز رسانی حسابهای معوق
– تهیه ، نصب ، راه اندازی انواع نرم افزارهای حسابداری
– پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی
– بستن حساب ها و تهیه صورت های مالی
– ثبت اسناد و مدارک حسابداری بصورت سیستمی و مکانیزه و همچنین بایگانی اسناد حسابداری
– تهیه گزارشات مالی میان دوره و سالیانه و تهیه صورتهای مالی
– نظارت و کنترل حسابها بصورت مداوم

خدمات مالیاتی و تکالیف قانونی :

– تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
– ثبت نام، تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
– دریافت گواهینامه ارزش افزوده
– مشاوره مالیاتی در خصوص مالیات عملکرد شرکتها، ، ارزش افزوده
– تنظیم گزارشات فصلی (خرید و فروش) ماده ۱۶۹ مکرر مالیاتهای مستقیم
– تنظیم گزارش مالیات حقوق پرسنل
– تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی و ارسال آن در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور
– تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و ثبت آن در سامانه اداره مالیات بر ارزش افزوده
– تحریر دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه و کل
– تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد و ارسال آن در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور
– شرکت در دفاعیات مالیاتی و پیگیری پرونده های مالیاتی

خدمات اداری و پرسنلی :

– انجام امور کارگزینی و استخدامی
– تنظیم و انعقاد قراردادهای کار مدت معین کارکنان ، قراردادهای آزمایشی، قراردادهای تمدیدی، قراردادهای تجدیدی، قراردادهای مشاوره، انتقال، جابجایی، خاتمه خدمت کارکنان و سایر موارد مشابه طبق ضوابط و دستورالعملهای وزارت کار
– تهیه پرونده پرسنلی به صورت دستی و مکانیزه و نگهداری امن و محرمانه از محتویات آن.
– ثبت نام بیمه ای افراد ، تهیه و ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی
– ثبت ، تهیه و تنظیم کارکرد کارکنان و ثبت مرخصی ها و غیبت های روزانه و ساعتی کارکنان، ماموریت، اضافه کاری، شب کاری، نوبت کاری، جمعه کاری و سایر موارد قانونی
– نصب ، راه اندازی دستگاه ساعت زنی و ورود و خروج کارکنان
– تهیه لیست های حقوق و مزایای کارکنان، تهیه لیست های بیمه ای و پرداخت حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان و تهیه و توزیع فیش حقوق به نیابت از کارفرما

دکمه بازگشت به بالا
بستن
× ارتباط آنلاین